Huisregels

U bent van harte welkom in de praktijk. Om er voor te zorgen dat we u zo goed mogelijk kunnen helpen, hebben we huisregels opgesteld. Onze medewerkers en onze patiënten moeten zich hieraan houden.

Door het betreden van onze locatie of het opnemen van contact, gaat u akkoord met onderstaande huisregels. Zo maken we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk en kunnen we ons best doen u zo goed mogelijke zorg te bieden.
Goede zorg doen we samen!

Algemene regels

 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd.
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
 • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.
 • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten.  Dit betekent:
 • dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt.
 • dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling.
 • er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.
 • Het kan voorkomen dat u een klacht heeft. Bespreek uw klacht eerst met de medewerker zelf. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen.
 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, etc.).
 • Roken in het pand is verboden.
 • Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.
 • Wapenbezit is niet toegestaan.
 • Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken c.q. rekken geplaatst te worden.
 • Indien u telefonisch vragen heeft, kunnen wij hier niet uitgebreid op ingaan vanwege het bezet houden van de telefoon. Wij willen u dan ook vragen hiermee rekening te houden.
 • De patiënt dient volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.

Gedragsregels

 • Iedereen dient elkaar beleefd en met respect te behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.
 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.
 • We accepteren geen fysiek geweld of bedreiging met de dood. We doen in dat geval altijd aangifte bij de politie en schrijven u uit. U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer.

Houd u zich niet aan de huisregels? 
Dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een officiële waarschuwing geven. Ook kunnen we u een toegangsverbod voor de praktijk opleggen. Houd u zich daarna nog steeds niet aan de huisregels? Dan krijgt u een laatste officiële waarschuwing. Mocht dat niet werken en houd u zich nog niet aan onze huisregels, dan gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn. We schrijven u uit. U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer.